Oświadczenie o ochronie danych

1. Prywatność w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe uwagi zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszystkie dane, które mogą być użyte do identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności wymienionej w niniejszym tekście.

Gromadzenie danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie jest przeprowadzane przez operatora serwisu. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Twoje dane są zbierane z jednej strony, dzieląc je z nami. Na przykład mogą to być dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy IT, gdy odwiedzamy naszą stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia, że witryna jest dostarczana poprawnie. Inne dane mogą służyć do analizowania zachowania użytkownika.

Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych?

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymywania przez cały czas informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo zażądać sprostowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również na inne pytania dotyczące ochrony danych, możesz skontaktować się z nami w każdej chwili pod adresem podany w Impressum. Przysługuje Ci również prawo odwołania się do właściwego organu nadzorczego.

Masz również prawo zażądać, w pewnych okolicznościach, ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegóły można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych w zakładce "Prawo do ograniczenia przetwarzania".

Narzędzia i narzędzia analityczne innych firm

Gdy odwiedzasz tę witrynę, twoje zachowanie podczas przeglądania może być statystycznie ocenione. Odbywa się to głównie z cookies i tzw programów analitycznych. Analiza Twoich zachowań surfowania jest zwykle anonimowa; Zachowanie surfowania nie może być śledzone z powrotem do Ciebie.

Można sprzeciwić się tej analizy lub uniemożliwić jej przez nie przy użyciu niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na temat tych narzędzi i opcji sprzeciwu można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

2. Gościnność

Hosting zewnętrzny

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez zewnętrznego dostawcę usług (hoster). Dane osobowe gromadzone na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach hostera. Mogą to być adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacji, dane umowy, dane kontaktowe, nazwy, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Korzystanie z hosta ma na celu wypełnienie umowy w stosunku do naszych potencjalnych i dotychczasowych klientów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego świadczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. f RODO).

Nasz Hoster będzie przetwarzać Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia jego obowiązków w zakresie wykonania i będzie postępować zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

3. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, jak również niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które mogą być użyte do identyfikacji użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu tak się dzieje.

Pragniemy podkreślić, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga na organ odpowiedzialny

Odpowiedzialna jednostka przetwarzania danych na tej stronie jest:

Esther Chapman
Chapman SA
Madonnone 10
6989 Croglio, Szwajcaria

Telefon: +41 91 630 6905
E-mail: service@weconnectcare.com

Administratorem danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).

Odwoływanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwe tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Możesz odwołać zgodę już udzieloną w dowolnym momencie. Aby to zrobić, niekształcone wiadomości przez E-Mail do nas wystarczy. Zgodność z prawem przetwarzania danych przeprowadzona do momentu wygaśnięcia prawa do odstąpienia od umowy pozostaje nienaruszona.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach, a także do marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH NA PODSTAWIE ART. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ ZAWSZE PRAWO DO BYCIA Z TWOJEJ SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI, PRZED PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH DISCENDMENT; TO ZŁOCISTE RÓWNIEŻ DO PROFILOWANIA NA TYCH OZNACZEŃ. ODPOWIEDNIĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH. JEŻELI JESTEŚ UŻYTKOWNIKIEM PRZETWARZANYM PRZEZ NAS, NIE BĘDZIEMY W STANIE PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, ZA CO JEST ZALECEŃ, ABYŚMY MOGLI PRZETWARZAĆ TWOJE INTERESY, PRAWA I WOLNOŚCI LUB PRZETWARZAĆ PRAWA DO PRAW (ZOB.

BĘDĄ DANE OSOBOWE DO WYKORZYSTANIA DO BEZPOŚREDNIEGO UŻYTKU, MASZ PRAWO, PRZEZ CAŁY CZAS PRZECIWKO PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW DANYCH OSOBOWYCH; TO ZŁOCISTE RÓWNIEŻ DO PROFILOWANIA, DO TEJ PORY Z BEZPOŚREDNIM ZASTOSOWANIEM W ZWIĄZKU. W PRZYPADKU KONTAKTU Z PAŃSTWA DANYMI OSOBOWYMI PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ WYKORZYSTYWANE W WIĘKSZYM ZAKRESIE W CELU OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ (STRESZCZENIE ART. 21 RODO 2).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO zainteresowane osoby mają prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do danych, które automatycznie przetwarzamy na podstawie zgody użytkownika lub w realizacji umowy na rzecz użytkownika lub osoby trzeciej w formie wspólnego, czytelnego dla komputera formatu. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przeniesienia danych na inną osobę odpowiedzialną, będzie to realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub prośby wysyłane do nas jako operatora witryny, ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS. Możesz rozpoznać szyfrowane połączenie, zmieniając linię adresową przeglądarki z "http://" na "https://" i ikonę kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Szyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie

Jeśli po zawarciu umowy odpłatnej istnieje obowiązek przekazania nam danych dotyczących płatności (np.B. numer konta do autoryzacji polecenia zapłaty), dane te są wymagane do przetwarzania płatności.

Transakcje płatnicze za pośrednictwem zwykłych środków płatniczych (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) są przeprowadzane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Możesz rozpoznać szyfrowane połączenie, zmieniając linię adresową przeglądarki z "http://" na "https://" i ikonę kłódki w wierszu przeglądarki.

W przypadku szyfrowanej komunikacji twoje dane dotyczące płatności, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i sprostowanie

W zakresie obowiązujących przepisów prawa masz prawo do bezpłatnego przechowywania danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a w razie potrzeby prawa do sprostowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również dalsze pytania dotyczące danych osobowych, możesz skontaktować się z nami w każdej chwili pod adresem podany w Impressum.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w odcisku. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

 • Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. Na czas trwania badania masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało/odbywa się niezgodnie z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli złożyłeś sprzeciw na mocy art. Dopóki nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli ograniczysz przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być przetwarzane, z wyjątkiem ich przechowywania, tylko za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

4. Gromadzenie danych na tej stronie

Pliki cookie

Niektóre strony korzystają z tzw cookies. Pliki cookie nie uszkadza komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookies zaprojektowano tak, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na twoim komputerze i że Twoja przeglądarka przechowuje.

Większość plików cookie, których używamy, to tzw. Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostaną zapisane na urządzeniu użytkownika do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas następnej wizyty.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniu plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w przypadkach po przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie, a także umożliwić automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku wyłączenia plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych pożądanych przez Ciebie funkcji (np.B. funkcja koszyka na zakupy) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. f Rodo zapisane. Operator serwisu ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu zapewnienia bezbłędnego technicznie i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli wymagana jest odpowiednia zgoda (e.B. zgoda na przechowywanie plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. a RODO, Dopasowanie do danychz. zgody można w każdej chwili cofnąć.

O ile przechowywane są inne pliki cookie (np.B. pliki cookie do analizy zachowania podczas surfowania), są one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dzienników serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dzienników serwera, które przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

 • Typ i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • ADRES URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta programu Access Calculator
 • Czas serwera żądanie
 • Adres IP

Dane te nie zostaną scalone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. f Rodo. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.

Kontakt

Jeśli przyjeżdżają do nas poprzez formularz kontaktowy żądania informacji od formularz żądania, w tym dane kontaktowe określone przez użytkownika do celów przetwarzania żądania, a w przypadku dalszych pytań dla nas są przechowywane. Nie udostępniamy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. b RODO, jeśli Wniosek jest związany z wykonaniem umowy lub jest niezbędny do wykonania środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu zapytań skierowanych do nas (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twoją zgodą (art. a RODO) (np.

Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofnięcie zgody na przechowywanie lub pominięcie celu przechowywania danych (np. po przetworzeniu twojego wniosku). Obowiązujące przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Wniosek e-mailem, telefonem lub faksem

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, Twoje żądanie, w tym wszelkie dane osobowe (imię i nazwisko, żądanie) z niego wynikające, będzie przechowywane i przetwarzane przez nas w celu przetworzenia Twojego żądania. Nie udostępniamy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. b RODO, jeśli Wniosek jest związany z wykonaniem umowy lub jest niezbędny do wykonania środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. RODO) i/lub na naszych uzasadnionych interesach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań.

Dane, które wysyłasz do nas za pośrednictwem próśb o kontakt, pozostaną z nami do czasu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofnięcie zgody na przechowywanie lub pominięcie celu przechowywania danych (np. po przetworzeniu twojego wniosku). Obowiązkowe przepisy ustawowe, w szczególności ustawowe okresy przechowywania, pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie

Możesz zarejestrować się na tej stronie internetowej, aby skorzystać z dodatkowych funkcji na stronie. Dane wprowadzone w tym celu wykorzystujemy wyłącznie w celu skorzystania z odpowiedniej oferty lub usługi, do której się zarejestrowałeś. Wymagane informacje wymagane podczas rejestracji muszą być dostarczone w całości. W przeciwnym razie odmówimy rejestracji.

W przypadku istotnych zmian, na przykład w zakresie oferty lub w przypadku niezbędnych technicznie zmian, używamy adresu e-mail podanego w momencie rejestracji, aby poinformować Cię w ten sposób.

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się w celu przeprowadzenia relacji użytkownika ustanowionej przez rejestrację oraz, w razie potrzeby, do zawarcia kolejnych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane zebrane podczas rejestracji będą przechowywane przez nas tak długo, jak długo jesteś zarejestrowany na tej stronie internetowej, a następnie zostaną usunięte. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

5. Narzędzia analityczne i reklamy

Matomo (dawniej Piwik)

Ta strona korzysta z usługi analizy internetowej typu open source Matomo. Matomo używa tak zwanych "plików cookie". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. W tym celu informacje generowane przez ciasteczko na temat korzystania z tej strony internetowej są przechowywane na naszym serwerze. Adres IP jest anonimizowany przed przechowywaniem.

Pliki cookie Matomo pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz.

Przechowywanie plików cookie Matomo i korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. f Rodo. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zanonimizowanej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i jej reklam. Jeżeli wymagana jest odpowiednia zgoda (e.B. zgoda na przechowywanie plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. a RODO, Dopasowanie do danychz. zgody można w każdej chwili cofnąć.

Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej strony internetowej nie będą przekazywane stronom trzecim. Można zapobiec zapisywaniu ciasteczek poprzez dostosowanie oprogramowania przeglądarki; Zwracamy jednak uwagę, że w pełni można użyć w razie potrzeby, nie wszystkie funkcje tej strony, w tym przypadku.

Jeśli nie zgadzasz się z przechowywowaniem i użyciem swoich danych, możesz dezaktywować przechowywanie i używać tutaj. W takim przypadku plik cookie rezygnacji jest przechowywany w przeglądarce, co uniemożliwia Matomo przechowywanie danych o użytkowaniu. Jeśli usuniesz swoje pliki cookie, oznacza to, że plik cookie rezygnacji Matomo również zostanie usunięty. Rezygnacja musi zostać ponownie aktywowana podczas ponownej wizyty na tej stronie.

[Hier Matomo iframe-Code einfügen] (Kliknij, aby uzyskać instrukcje)

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną prywatnością

Ta strona integruje filmy z YouTube. Strona jest obsługiwana przez Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w zaawansowanym trybie prywatności. Według YouTube, ten tryb nie pozwala YouTube do przechowywania informacji o odwiedzających tę stronę przed ich obejrzeniem wideo. Rozszerzony tryb ochrony danych nie wyklucza jednak przekazywania danych partnerom YouTube. W ten sposób YouTube łączy się z siecią Google DoubleClick, niezależnie od tego, czy oglądasz film.

Jak tylko rozpoczniesz film z YouTube na tej stronie, nawiązywać połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube zostanie poinformowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, może zezwolić YouTube na przypisanie zachowania przeglądania bezpośrednio do profilu osobistego użytkownika. Można tego uniknąć przez Wyloguj się z konta YouTube.

Ponadto YouTube może przechowywać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu po uruchomieniu filmu. Za pomocą tych plików cookie YouTube może uzyskać informacje o odwiedzających tę stronę internetową. Informacje te są wykorzystywane między innymi do zbierania statystyk wideo, poprawy użyteczności i zapobiegania oszustwom. Pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz.

Jeśli to konieczne, po uruchomieniu filmu w YouTube mogą zostać uruchomione dalsze operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

Korzystanie z YouTube leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. f Rodo. Jeżeli wymagana jest odpowiednia zgoda (e.B. zgoda na przechowywanie plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. a RODO, Dopasowanie do danychz. zgody można w każdej chwili cofnąć.

Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w ich polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Czcionki internetowe Google

Ta strona wykorzystuje tak zwane czcionki internetowe dostarczone przez Google, aby zapewnić jednolity wygląd czcionek. Czcionki Google fonts są instalowane lokalnie. Połączenie z serwerami Google nie ma miejsca.

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi mapowej Mapy Google za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby korzystać z funkcji Map Google, należy zapisać adres IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i przechowywane przez nie. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Map Google leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online oraz łatwego wyszukiwania miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. f Rodo.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7. Handel elektroniczny i dostawcy usług płatniczych

Przetwarzanie danych (dane klienta i umowy)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim są one niezbędne do ustanowienia, treści lub zmiany stosunku prawnego (danych giełdowych). Odbywa się to na podstawie art. b RODO, które pozwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z tej strony internetowej (dane dotyczące użytkowania) tylko w zakresie niezbędnym do umożliwienia lub rozliczenia użytkownika z korzystania z usługi.

Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zawarciu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowych. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Przekazywanie danych w momencie zawarcia umowy o świadczenie usług i treści cyfrowych

Przekazujemy dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w kontekście przetwarzania umowy, na przykład do instytucji kredytowej, której powierzono przetwarzanie płatności.

Dalsze przekazywanie danych nie będzie miało miejsca lub tylko wtedy, gdy wyraźnie wyraziłeś zgodę na transmisję. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. b RODO, które pozwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków przedumownych.

Paypal

Na tej stronie internetowej oferujemy między innymi płatność za pośrednictwem PayPal. Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej "PayPal").

Jeśli zdecydujesz się zapłacić za pośrednictwem PayPal, wprowadzone dane dotyczące płatności zostaną przesłane do PayPal.

Przekazywanie Państwa danych do PayPal odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. RODO (zgoda) i art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). W każdej chwili masz możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Odwołanie nie wpływa na skuteczność operacji przetwarzania danych w przeszłości.

Klarna •

Na tej stronie internetowej oferujemy między innymi płatność za pomocą usług Klarna. Dostawcą jest Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (zwana dalej "Klarna").

Klarna oferuje różne opcje płatności (np.B. zakup ratalny). Jeśli zdecydujesz się zapłacić za pomocą Klarna (rozwiązanie kasowe Klarna), Klarna będzie zbierać od Ciebie różne dane osobowe. Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności Klarna pod następującym linkiem: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Klarna wykorzystuje pliki cookie w celu optymalizacji korzystania z rozwiązania kasowego Klarna. Optymalizacja rozwiązania kasowego stanowi uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. f Rodo. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu i nie powodują żadnych szkód. Pozostają one na urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie Klarna można znaleźć pod następującym linkiem: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Przekazanie Państwa danych do Klarna odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. RODO (zgoda) i art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). W każdej chwili masz możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Odwołanie nie wpływa na skuteczność operacji przetwarzania danych w przeszłości.

Sofortüberweisung

Na tej stronie internetowej oferujemy między innymi płatność za pomocą "Sofortüberweisung". Dostawcą tej usługi płatniczej jest Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (zwana dalej "Sofort GmbH").

Za pomocą procedury "Sofortüberweisung" otrzymujemy potwierdzenie płatności od Sofort GmbH w czasie rzeczywistym i możemy natychmiast rozpocząć wypełnianie naszych zobowiązań.

Jeśli wybrałeś metodę płatności "Sofortüberweisung", wyślij PIN i ważny TAN do Sofort GmbH, za pomocą którego może zalogować się na Twoje konto bankowe online. Sofort GmbH automatycznie sprawdza saldo Twojego konta po zalogowaniu się i wykonuje przelew do nas za pomocą przesłanego przez Ciebie TAN. Następnie natychmiast wysyła nam potwierdzenie transakcji. Po zalogowaniu Twoja sprzedaż, linia kredytowa linii kredytowej i istnienie innych kont, a także ich zapasy są również automatycznie sprawdzane.

Oprócz kodu PIN i TAN, wprowadzone dane dotyczące płatności i dane osobowe będą również przesyłane do Sofort GmbH. Dane o Tobie to Twoje imię i nazwisko, adres, numer(y) telefonu, adres e-mail, adres IP oraz, w stosownych przypadkach, inne dane wymagane do przetwarzania płatności. Przekazanie tych danych jest niezbędne do ustalenia Twojej tożsamości ponad wszelką wątpliwość i zapobiegania próbom oszustwa.

Przekazywanie Państwa danych do Sofort GmbH odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. RODO (zgoda) i art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). W każdej chwili masz możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Odwołanie nie wpływa na skuteczność operacji przetwarzania danych w przeszłości.

Szczegóły dotyczące płatności za pomocą Sofortüberweisung można znaleźć pod następującymi linkami: https://www.sofort.de/datenschutz.html i https://www.klarna.com/sofort/.

Paydirekt

Na tej stronie internetowej oferujemy między innymi płatność przez Paydirekt. Dostawcą tej usługi płatniczej jest Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt nad Menem, Niemcy (zwana dalej "Paydirekt").

Jeśli dokonujesz płatności za pośrednictwem Paydirekt, Paydirekt zbiera różne dane transakcji i przekazuje je do banku, w którym jesteś zarejestrowany w Paydirekt. Oprócz danych wymaganych do płatności, Paydirekt może gromadzić dalsze dane, takie jak .B adres dostawy lub poszczególne pozycje w koszyku w ramach przetwarzania transakcji.

Paydirekt następnie uwierzytelnia transakcję za pomocą procedury uwierzytelniania przechowywanej w tym celu w banku. Kwota płatności zostanie następnie przelana z Twojego konta na nasze konto. Ani my, ani osoby trzecie nie mamy dostępu do informacji o Twoim koncie.

Szczegóły dotyczące płatności za pomocą Paydirekt można znaleźć w regulaminie i polityce prywatności paydirekt pod adresem: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Polityka prywatności

1. Przegląd ochrony danych

Informacje ogólne

Poniższe informacje zapewnią Ci łatwy w nawigacji przegląd tego, co stanie się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Termin "dane osobowe" obejmuje wszystkie dane, które można wykorzystać do identyfikacji użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ochrony danych, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie danych, które załączyliśmy pod tą kopią.

Rejestrowanie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za rejestrowanie danych na tej stronie internetowej (tj. "administrator")?

Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony internetowej, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji "Informacje wymagane przez prawo" na tej stronie internetowej.

W jaki sposób rejestrujemy Twoje dane?

Gromadzimy Twoje dane w wyniku udostępniania nam Twoich danych. Mogą to być na przykład informacje, które wprowadzasz do naszego formularza kontaktowego.

Nasze systemy informatyczne automatycznie rejestrują inne dane, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas uzyskania dostępu do witryny). Informacje te są rejestrowane automatycznie podczas uzyskiwania dostępu do tej witryny.

Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy wzorców użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa informacji?

Masz prawo do otrzymania informacji o źródle, odbiorcach i celach zarchiwizowanych danych osobowych w dowolnym momencie bez konieczności uiszczania opłaty za takie ujawnienie. Masz również prawo żądać sprostowania lub usunięcia Swoich danych. Nie wahaj się skontaktować z nami w dowolnym momencie pod adresem ujawnionym w sekcji "Informacje wymagane przez prawo" na tej stronie internetowej, jeśli masz pytania dotyczące tego lub innych kwestii związanych z ochroną danych. Masz również prawo do złożenia skargi do właściwej agencji nadzorującej.

Ponadto w pewnych okolicznościach masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych w sekcji "Prawo do ograniczenia przetwarzania danych".

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczane przez strony trzecie

Istnieje możliwość, że Twoje wzorce przeglądania będą analizowane statystycznie podczas odwiedzania tej witryny. Takie analizy są wykonywane przede wszystkim za pomocą plików cookie i tego, co nazywamy programami analitycznymi. Z reguły analizy wzorców przeglądania są przeprowadzane anonimowo; t.j.in. wzorce przeglądania nie mogą być śledzone wstecz do Ciebie.

Masz możliwość sprzeciwienia się takim analizom lub możesz zapobiec ich wykonywaniu, nie korzystając z określonych narzędzi. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat narzędzi i opcji sprzeciwu, zapoznaj się z naszym oświadczeniem o ochronie danych poniżej.

2. Gościnność

Hosting zewnętrzny

Ta strona internetowa jest hostowana przez zewnętrznego dostawcę usług (hosta). Dane osobowe gromadzone na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach hosta. Mogą one obejmować między innymi adresy IP, prośby o kontakt, metadane i komunikację, informacje o umowie, informacje kontaktowe, nazwiska, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem witryny internetowej.

Gospodarz jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 świeci się. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego świadczenia naszych usług online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 świeci się. f RODO).

Nasz host będzie przetwarzał Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań w zakresie wykonania i przestrzegania naszych instrukcji w odniesieniu do takich danych.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej strony internetowej i jej stron bardzo poważnie podeszli do ochrony Twoich danych osobowych. W związku z tym przetwarzamy Twoje dane osobowe jako informacje poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych.

Za każdym razem, gdy korzystasz z tej witryny, zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które można wykorzystać do identyfikacji użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy, a także do jakich celów je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu informacje są gromadzone.

Niniejszym informujemy, że przesyłanie danych przez Internet (tj. Za pośrednictwem komunikacji e-mail) może być podatne na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwa pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (w RODO zwanej "administratorem")

Administratorem danych na tej stronie jest:

Esther Chapman
Chapman SA
Madonnone 10
6989 Croglio, Szwajcaria

Telefon: +41 91 630 6905
E-mail: service@weconnectcare.com

Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje dotyczące celów i zasobów przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Szeroki zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy tylko za Twoją wyraźną zgodą. Możesz również odwołać w dowolnym momencie każdą zgodę, której już nam udzieliłeś. Aby to zrobić, wszystko, co musisz zrobić, to wysłać nam nieformalne powiadomienie e-mailem. Pozostaje to bez uszczerbku dla zgodności z prawem gromadzenia danych, które miało miejsce przed odwołaniem.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

W PRZYPADKU PRZETWARZANIA DANYCH NA PODSTAWIE ART. 6 SEKTY. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZESŁANEK WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ WYJĄTKOWEJ SYTUACJI. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH POSTANOWIEŃ. ABY OKREŚLIĆ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE DANYCH. JEŚLI ZGŁOSISZ SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRYCH TO DOTYCZY, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE PRZEDSTAWIĆ ISTOTNE PODSTAWY OCHRONY GODNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD TWOIMI INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB JEŚLI CELEM PRZETWARZANIA JEST DOCHODZENIE, WYKONYWANIE LUB OBRONA ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU ANGAŻOWANIA SIĘ W REKLAMĘ BEZPOŚREDNIĄ, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRYCH TO DOTYCZY, DO CELÓW TAKIEJ REKLAMY. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO POWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. JEŚLI SPRZECIWISZ SIĘ, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, są uprawnione do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zwykle mają miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub w miejscu, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Prawo do zarejestrowania skargi obowiązuje niezależnie od wszelkich innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako środki prawne.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo żądać, abyśmy przekazali wszelkie dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w celu realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, zostanie to zrobione tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora strony internetowej, ta strona internetowa korzysta z programu szyfrowania SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać, sprawdzając, czy linia adresu przeglądarki przełącza się z "http://" na "https://", a także po pojawieniu się ikony kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Szyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie internetowej

Jeśli jesteś zobowiązany do udostępnienia nam swoich informacji o płatności (np. numeru konta, jeśli upoważnisz nas do obciążenia swojego konta bankowego) po zawarciu z nami umowy na podstawie opłaty, informacje te są wymagane do przetwarzania płatności.

Transakcje płatnicze przy użyciu popularnych sposobów płatności (Visa/MasterCard, obciążenie konta bankowego) są przetwarzane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanych połączeń SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać, sprawdzając, czy linia adresu przeglądarki przełącza się z "http://" na "https://", a także po pojawieniu się ikony kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli komunikacja z nami jest szyfrowana, osoby trzecie nie będą w stanie odczytać informacji o płatnościach, które nam udostępniasz.

Informowanie, poprawianie i usuwanie danych

W zakresie obowiązujących przepisów ustawowych masz prawo w każdej chwili zażądać informacji o swoich zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach oraz celu przetwarzania Twoich danych. Możesz również mieć prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeśli masz pytania dotyczące tego tematu lub jakiekolwiek inne pytania dotyczące danych osobowych, nie wahaj się skontaktować z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji "Informacje wymagane przez prawo".

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji "Informacje wymagane przez prawo". Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ma zastosowanie w następujących przypadkach:

 • W przypadku, gdy zakwestiujesz poprawność swoich danych zarchiwizowanych przez nas, zwykle będziemy potrzebować trochę czasu na zweryfikowanie tego roszczenia. W czasie, gdy to dochodzenie jest w toku, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych było/jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, masz możliwość żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych zamiast żądania ich wyeliminowania.
 • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych i potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich wyeliminowania.
 • Jeśli zgłosiłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 sekty. 1 RODO, Twoje prawa i nasze prawa będą musiały być ze sobą wyważone. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – z wyjątkiem ich archiwizacji – mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z ważnych względów interesu publicznego przywołanych przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

4. Rejestrowanie danych na tej stronie internetowej

Pliki cookie

W niektórych przypadkach nasza strona internetowa i jej strony używają tak zwanych plików cookie. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń komputera i nie zawierają wirusów. Celem plików cookie jest uczynienie naszej strony internetowej bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczną i bezpieczniejszą. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze i przechowywane przez przeglądarkę.

Większość używanych przeze nich plików cookie to tak zwane "sesyjne pliki cookie". Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony. Inne pliki cookie pozostaną zarchiwizowane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej.

Możesz dostosować ustawienia swojej przeglądarki, aby upewnić się, że jesteś powiadamiany za każdym razem, gdy pliki cookie są umieszczane i aby umożliwić akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach lub wykluczyć akceptację plików cookie w określonych sytuacjach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli dezaktywujesz pliki cookie, funkcje tej strony internetowej mogą być ograniczone.

Pliki cookie, które są wymagane do wykonania transakcji komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, z których chcesz korzystać (np. funkcja koszyka), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 świeci się. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia technicznie wolnego od błędów i zoptymalizowanego świadczenia usług operatora. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 świeci się. RODO; umowa może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Jeśli inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy wzorców przeglądania) powinny być przechowywane, są one adresowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca tej strony internetowej i jej stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Informacje te obejmują:

 • Typ i wersja używanej przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • ADRES URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Czas zapytania serwera
 • Adres IP

Te dane nie są scalane z innymi źródłami danych.

Dane te są rejestrowane na podstawie art. 6 sekty. 1 świeci się. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym przedstawieniu i optymalizacji strony internetowej operatora. Aby to osiągnąć, należy rejestrować pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz do nas zapytania za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym, a także wszelkie dane kontaktowe w nim podane, będą przez nas przechowywane w celu obsługi Twojego zapytania oraz w przypadku, gdy mamy dalsze pytania. Nie będziemy udostępniać tych informacji bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 świeci się. b RODO, jeśli Twoje żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub jeśli jest to konieczne do przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas żądań (art. 6 ust. 1 świeci się. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 świeci się. DSGVO), jeżeli o to wnioskowano.

Informacje, które wprowadziłeś do formularza kontaktowego, pozostaną z nami, dopóki nie poprosisz nas o usunięcie danych, nie odwołasz zgody na archiwizację danych lub jeśli cel, dla którego informacje są archiwizowane, przestanie istnieć (np. po zakończeniu naszej odpowiedzi na Twoje zapytanie). Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – w szczególności okresów przechowywania.

Prośba przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktujesz się z nami za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoje żądanie, w tym wszystkie wynikające z niego dane osobowe (imię i nazwisko, żądanie) będą przechowywane i przetwarzane przez nas w celu przetworzenia Twojego żądania. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 świeci się. b RODO, jeśli Twoje żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub jeśli jest to konieczne do przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i/lub naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas wniosków.

Dane przesłane nam przez Ciebie za pośrednictwem próśb o kontakt pozostają u nas do momentu, gdy poprosisz nas o usunięcie, odwołasz swoją zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych wygaśnie (np. po zakończeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie

Masz możliwość zarejestrowania się na tej stronie, aby móc korzystać z dodatkowych funkcji strony internetowej. Będziemy wykorzystywać wprowadzone przez Ciebie dane wyłącznie w celu korzystania z odpowiedniej oferty lub usługi, w której się zarejestrowałeś. Wymagane informacje, o które prosimy w momencie rejestracji, muszą być wprowadzone w całości. W przeciwnym razie odrzucimy rejestrację.

Aby powiadomić Cię o wszelkich istotnych zmianach w zakresie naszego portfolio lub w przypadku modyfikacji technicznych, użyjemy adresu e-mail podanego podczas procesu rejestracji.

Dane wprowadzone podczas rejestracji będziemy przetwarzać na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 świeci się. RODO).

Dane zarejestrowane podczas procesu rejestracji będą przez nas przechowywane tak długo, jak długo jesteś zarejestrowany na tej stronie internetowej. Następnie dane te zostaną usunięte. Pozostaje to bez uszczerbku dla obowiązkowych ustawowych obowiązków przechowywania.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Matomo (dawniej Piwik)

Ta strona korzysta z usługi analizy internetowej typu open source Matomo. Matomo używa tak zwanych "plików cookie", które są plikami tekstowymi przechowywanymi na komputerze użytkownika i umożliwiającymi analizę korzystania z tej witryny. W związku z tym informacje o korzystaniu z tej strony internetowej wygenerowane przez plik cookie będą archiwizowane na naszym serwerze. Przed archiwizacją adres IP zostanie najpierw zanonimizowany.

Pliki cookie Matomo pozostaną na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz.

Przechowywanie plików cookie Matomo i korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 sekty. 1 świeci się. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie wzorców użytkowników, w celu optymalizacji oferty internetowej i reklam operatora. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 świeci się. RODO; umowa może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z tej strony internetowej nie będą udostępniane osobom trzecim. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie w dowolnym momencie, wprowadzając odpowiednie zmiany w ustawieniach oprogramowania przeglądarki; Musimy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny.

Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie i wykorzystywanie swoich danych, masz możliwość dezaktywacji przechowywania i wykorzystywania takich danych tutaj. W takim przypadku w naszej przeglądarce zostanie umieszczony plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi przechowywanie danych o użytkowaniu przez Matomo. Jeśli usuniesz swoje pliki cookie, spowoduje to również usunięcie pliku cookie rezygnacji Matomo. W związku z tym będziesz musiał ponownie aktywować rezygnację po powrocie do odwiedzenia tej witryny.

[Hier Matomo iframe-Code einfügen] (Kliknij, aby uzyskać instrukcje)

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną integracją ochrony danych

Nasza strona internetowa zawiera filmy ze strony YouTube. Operatorem strony internetowej jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube ten tryb zapewnia, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę stronę przed obejrzeniem filmu. Niemniej jednak nie musi to oznaczać, że udostępnianie danych partnerom YouTube może zostać wykluczone w wyniku rozszerzonego trybu ochrony danych. Na przykład, niezależnie od tego, czy oglądasz film, YouTube zawsze nawiąże połączenie z siecią Google DoubleClick.

Jak tylko zaczniesz odtwarzać film z YouTube na tej stronie, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. W rezultacie serwer YouTube zostanie powiadomiony, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube podczas odwiedzania naszej strony, umożliwiasz YouTube bezpośrednie przydzielanie wzorców przeglądania do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Ponadto, po rozpoczęciu odtwarzania filmu, YouTube będzie mógł umieszczać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu. Za pomocą tych plików cookie YouTube będzie mógł uzyskać informacje o odwiedzających naszą stronę internetową. Informacje te będą wykorzystywane między innymi do generowania statystyk wideo w celu poprawy przyjazności dla użytkownika witryny i zapobiegania próbom popełnienia oszustwa. Te pliki cookie pozostaną na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz.

W pewnych okolicznościach dodatkowe transakcje przetwarzania danych mogą zostać uruchomione po rozpoczęciu odtwarzania filmu w YouTube, które są poza naszą kontrolą.

Korzystanie z YouTube opiera się na naszym zainteresowaniu prezentowaniem naszych treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z art. 6 sekty. 1 świeci się. f RODO, jest to uzasadniony interes. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 świeci się. RODO; umowa może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak YouTube przetwarza dane użytkowników, zapoznaj się z Polityką prywatności danych YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Czcionki internetowe Google (osadzanie lokalne)

Ta strona internetowa wykorzystuje tak zwane czcionki internetowe dostarczane przez Google, aby zapewnić jednolite korzystanie z czcionek na tej stronie. Te czcionki Google są instalowane lokalnie, dzięki czemu połączenie z serwerami Google nie zostanie nawiązane w połączeniu z tą aplikacją.

Mapy Google

Za pośrednictwem interfejsu API ta strona korzysta z usługi mapowania Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby umożliwić korzystanie z funkcji Map Google, należy zapisać Twój adres IP. Z reguły informacje te są przesyłane na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są archiwizowane. Operator tej strony internetowej nie ma kontroli nad transferem danych.

Używamy Google Maps, aby prezentować nasze treści online w atrakcyjny sposób i aby lokalizacje ujawnione na naszej stronie internetowej były łatwe do znalezienia. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 sekty. 1 świeci się. f RODO.

Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika, zapoznaj się z Oświadczeniem o ochronie danych Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

7. Dostawcy usług handlu elektronicznego i usług płatniczych

Przetwarzanie danych (dane klientów i umów)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, organizacji treści lub zmiany stosunku prawnego (inwentaryzacja danych). Działania te podejmowane są na podstawie art. 6 sekty. 1 świeci się. b RODO, które zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z tej strony internetowej (dane dotyczące użytkowania) tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikom korzystanie z usług i naliczanie za nie rachunków.

Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zakończeniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej. Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich ustawowych upoważnień do zatrzymywania.

Przekazywanie danych po zawarciu umów o świadczenie usług i treści cyfrowych

Udostępniamy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w związku z obsługą umowy; na przykład z instytucją finansową, która ma za zadanie przetwarzanie płatności.

Jakiekolwiek dalsze przekazywanie danych nie nastąpi lub nastąpi tylko wtedy, gdy wyraźnie wyrazisz zgodę na przekazanie. Jakiekolwiek udostępnianie Twoich danych stronom trzecim w przypadku braku Twojej wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych, nie będzie miało miejsca.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 sek. 1 świeci się. b RODO, które zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przed zawarciem umowy.

Paypal

Wśród innych opcji oferujemy płatność za pośrednictwem PayPal na tej stronie. Dostawcą tej usługi przetwarzania płatności jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (zwana dalej "PayPal").

Jeśli wybierzesz płatność za pośrednictwem PayPal, udostępnimy PayPal wprowadzone przez Ciebie informacje o płatności.

Podstawą prawną udostępniania Państwa danych PayPal jest art. 6 sekty. 1 świeci się. RODO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 świeci się. b RODO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). W każdej chwili masz możliwość odwołania zgody na przetwarzanie Twoich danych. Takie cofnięcie nie ma żadnego wpływu na skuteczność transakcji przetwarzania danych, które miały miejsce w przeszłości.

Klarna •

Wśród innych opcji oferujemy płatność za pośrednictwem usług Klarna na tej stronie internetowej. Dostawcą jest Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (zwana dalej "Klarna").

Klarna oferuje szerokie spektrum opcji płatności (np. płatność ratalna). Jeśli zdecydujesz się zapłacić za pośrednictwem Klarna (rozwiązanie kasowe Klarna), Klarna będzie zbierać od Ciebie dane osobowe. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z oświadczeniem o ochronie danych Klarna, klikając ten link: https://www.klarna.com/us/privacy-policy/.

Klarna wykorzystuje pliki cookie w celu optymalizacji korzystania z rozwiązań kasowych Klarna. Optymalizacja rozwiązania kasowego stanowi uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 sekty. 1 świeci się. f RODO. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być przechowywane na Twoim urządzeniu i które nie powodują żadnych uszkodzeń Twojego urządzenia. Informacje pozostają na urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie Klarna, kliknij ten link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Podstawą prawną udostępniania Państwa danych PayPal jest art. 6 sekty. 1 świeci się. RODO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 świeci się. b RODO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). W każdej chwili masz możliwość odwołania zgody na przetwarzanie Twoich danych. Takie cofnięcie nie ma żadnego wpływu na skuteczność transakcji przetwarzania danych, które miały miejsce w przeszłości.

natychmiastowy przelew Natychmiastowy

Wśród innych opcji oferujemy usługę płatniczą o nazwie "instant transfer Sofort" na tej stronie. Dostawcą tej opcji płatności jest Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy (zwana dalej "Sofort GmbH").

Za pomocą narzędzia "instant transfer Sofort" otrzymujemy potwierdzenie płatności od Sofort GmbH w czasie rzeczywistym, co pozwala nam natychmiast rozpocząć wypełnianie naszych zobowiązań wobec Ciebie.

Wybierając opcję płatności "instant transfer Sofort", należy wysłać kod PIN i ważny TAN do Sofort GmbH, który umożliwia firmie zalogowanie się na konto bankowości internetowej. Po zalogowaniu się Sofort GmbH zweryfikuje saldo Twojego konta i wykona przelew bankowy do nas z pomocą podanego przez Ciebie TAN. Następnie firma wysyła nam natychmiastowe potwierdzenie transakcji. Po zalogowaniu się Sofort GmbH system automatycznie zweryfikuje Twoje przychody i sprawdzi limit kredytowy wstępnie zatwierdzonej linii kredytowej w rachunku bieżącym oraz istnienie innych kont wraz z ich saldami.

Wraz z numerami PIN i TAN system przekazuje również wprowadzone informacje dotyczące płatności wraz z danymi osobowymi do Sofort GmbH. Twoje dane osobowe obejmują imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, adres IP, a także wszelkie inne dane wymagane do przetworzenia transakcji płatniczej. Dane te muszą zostać przekazane, aby móc z absolutną pewnością określić Twoją tożsamość i zapobiec próbom popełnienia oszustwa.

Podstawą prawną udostępniania Państwa danych Sofort GmbH jest art. 6 sekty. 1 świeci się. RODO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 świeci się. b RODO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). W każdej chwili masz możliwość odwołania zgody na przetwarzanie Twoich danych. Takie cofnięcie nie ma żadnego wpływu na skuteczność transakcji przetwarzania danych, które miały miejsce w przeszłości.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat płatności dokonywanych za pomocą opcji przelewu natychmiastowego, skorzystaj z następujących linków: https://www.sofort.de/datenschutz.html i https://www.klarna.com/sofort/.

Paydirekt

Wśród innych opcji oferujemy płatność za pośrednictwem Paydirekt na tej stronie. Dostawcą tej usługi płatniczej jest Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt nad Menem, Niemcy (zwana dalej "Paydirekt").

Za każdym razem, gdy przeprowadzasz płatność za pośrednictwem Paydirekt, Paydirekt zbiera dane transakcji i przekazuje dane do banku, w którym jesteś zarejestrowany w Paydirekt. Oprócz informacji wymaganych do samej transakcji płatniczej, Paydirekt gromadzi inne dane w związku z przetwarzaniem transakcji, takie jak adres wysyłki lub poszczególne produkty w koszyku.

Następnie Paydirekt uwierzytelnia transakcję za pomocą procesu uwierzytelniania, który został zarchiwizowany w banku w tym celu. Następnie kwota płatności zostanie przelana na nasze konto z Twojego konta. Nie mamy żadnego dostępu do informacji o Twoim koncie; podobnie jak osoby trzecie.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące płatności za pośrednictwem Paydirekt, zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Handlowymi, a także z Przepisami o ochronie danych Paydirekt, klikając ten link: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.